Domingo 28 de Febrero de 2021
Decreto N° 123 / 2015
Detalle
Asunto
Ingreso a Planta Permanente Sr. Farias Héctor Marcelo 
Area de Competencia
Recursos Humanos
Sanción
30/09/2015
Promulgación
Firmantes
Bravo Walter - Director de Recursos Humanos Carletti Adrián - Intendente Municipal 
Boletin Oficial
 
Documentos Asociados